2017

Šodien Dzimšanas diena ...
Uldis Žagata
latviešu horeogrāfs un dejas pedagogs.
Vairākkārtējs Deju svētku virsvadītājs.
Valsts Deju ansambļa "Daile" mākslinieciskais vadītājs
LPSR Tautas skatuves mākslinieks
LPSR Valsts prēmija (1982)
PSRS Tautas skatuves mākslinieks (1988)
Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Virsnieka pakāpi (08.04.1998)
Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāts.
Ulda Žagatas košākie teicieni
* "Sīkstums, neatlaidība – šos jēdzienus noteicu sev par likumu!”
* "Vienmēr esmu teicis: dejas pamatā ir laba mūzika. Ja tā pārņem savā varā, deja rodas kā pati no sevis.”
"Tā ir mana galvena prasība visiem ansambļa dalībniekiem – raidi vai vadi mēģinājumos, bet iegūsti tādu atraisītību un vieglumu kustībās, lai tava deja koncertos paceltu skatītājus uz prieka viļņa!”
* "Mans galvenais princips dzīvē ir bijis: uzvarēt sevi, piespiest sevi strādāt. Jo tas ir visgrūtākais.”
* "Katra deja ir stāsts un kustībai jāļauj dejotājam šo stāstu izstāstīt.”
"Visa mana dzīve gājusi caur dejotprieku. Bet būt uzticīgam visu mūžu dejai – tas bijis manas dzīves augstākais piepildījums".