"Ar sirdi dejā un svētkos" 5 un 6.maijs VEF K/P - TDA un VPDK DANCIS - foto - Alise Vēvere