Deju lieluzveduma "Māras zeme" materiāli

http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/deju-lieluzveduma-maras-zeme-materiali.1/