Gints Baumanis

TDA "Rotaļa"
Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu vienkāršu un siltu
Mums vajadzēs tik sirdīs saglabāt.
(G. Selga)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un visai Rotaļas saimei...
 
Baiba Šteina ... Latvijas dejotāju saime! Tik grūti atrast īstos vārdus, lai pateiktu....no mums šķīries Gints Baumanis. Vēl jau būs daudz sēru vārdu, daudz atmiņu , daudz sāpju, jo Gints patiesi bija Latvijas deju pasaulē PERSONĪBA, NEATKĀRTOJAMS. Viņš bija PATS ar savu DOMU, savu SĀPI, daudzreiz NESAPRASTS un NEAIZSARGĀTS! Būsim kopā ar vinam TUVAJIEM lielajās bēdās un sirdsāpēs...
 
Atvadīšanās no Ginta Baumaņa notiks trešdien, 10.jūlijā plkst. 15.00 Rīgas krematorijā, Varoņu iela 3A.