Ingrīdas Saulītes jubilejas koncerts "Dejā rotātā" - TDA DANCIS