Latvijas Republikas Kultūras ministrija - PATEICĪBA