Latvijas simtgades ekspresis - TDA "DANCIS" Rīgā 28.05.2017.Rīgas Pasažieru stacija - foto apkopojums - I Did It