No cita skatu punkta VIP "DANCIS" - 05.04.2015.

Foto: Jānis Jozauskis