Novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skates

Gatavojoties nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem, 2015. gada 7. martā sāksies novada deju kolektīvu repertuāra pārbaudes skates. 

Skates nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Skatēm var pieteikties līdz 2015. gada 2. februārim, aizpildot anketu.

http://www.lnkc.gov.lv/jaunumi/novada-deju-kolektivu-repertuara-parbaudes-skates/