Šodien, 24.aprīlī, savu 75. dzimšanas dienu svin BAIBA JEKŠIŅA

Šodien, 24.aprīlī, savu 75. dzimšanas dienu svin BAIBA JEKŠIŅA - Valsts deju ansambļa "Daile" (1968.- 1997.) vadošā soliste un repetitore, kas 1978.gadā saņēmusi Nopelniem bagātās skatuves mākslinieces goda nosaukumu. Dejas kritiķis Eriks Tivums savulaik rakstīja:
"Baibas Jekšīņas dejas kļuva par "Dailes" simbolu. Tās bija tehniski spoži izdejotas, filigrāni nostrādātas, emocionāli bagātas. Viņas dejas tēliem bija spilgti raksturi: cēlā un valdonīgā Spīdola, vitālā Rucavas sieva "Senajā dancī ", nebēdnīgais ganu skuķis "Raibajos cimdos " un "Polkā", staltā, izturētā bārtniece "Diždancī". Skaistas bija arī viņas siltās, smeldzīgās liriskās dejas - Lakstīgala "Cīruļa vedībās" u.c."
Sveicam jubilāri!