TDA "DANCIS"- Tukums-17.01.2015 - Dejotprieks,Rūtoj saule,Pasaciņa,Kur tu biji bāleliņi.